LETO + در سال 1993 تأسیس شد و بعدا در تمام کشورهای شنگن ثبت نام کرد تا یک انقلاب اساسی در زندگی خانوادگی ایجاد کند .

و مفهوم بهتر زندگی در طول عمر خانواده را فراهم کند.

در حال حاضر عضو پروتکل WIPO، LETO GROUP امروزه سهم بازار بزرگ در بازار جهانی را به دست آورده است و 

تمام مشتریان از خرید و استفاده از محصولات LETO + خود رضایت کامل نشان داده اند، زیرا آنها توانسته اند 

به طور مؤثری لمس و احساس واقعی معنای شعار Leto + که نشان دهنده کیفیت واقعی است.

گروه LETO برای دیدار با نیازهای مشتریان خود، ارائه خدمات برتر پس از فروش و بهترین تکنسین ها برای نصب به احترام خریداران LETO +.

ما معتقدیم، اگر هر گونه خرید LETO + شما قطعا کیفیت را لمس کنید. ما همچنین معتقد هستیم که "ما همیشه در حال ارائه انواع و

نوآوری نهایی و همچنین امنیت کامل به مشتریانمان هستیم"